DURSALA

DURSALA adalah putra Arya Dursasana, Adipati Banjarjumut yang merupakan salah satu dari seratus orang keluarga Kurawa dengan Dewi Saltani.

Dursala berbadan besar, gagah dan bermulut lemar.

Dursala mempunyai watak dan sifat; takabur, besar kepala dan senang meremehkan orang lain, ia sangat sakti.

Selain pernah berguru pada Resi Durna, Dursala juga menjadi murid kesayangan Bagawan Pisaca, seorang pendeta raksasa dari pertapaanCarangwulung di hutan Wanayasa.

Dursala diberi Aji Gineng oleh Bagawan Pisaca yang berkhasiat kesaktian siapa saja yang digertaknya badannya akan hancur lebur. Dursala menikah dengan Dewi Sumini.
Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Arya Susena.

Dursala tewas dalam pertempuran melawan Gatotkaca tatkala ia bermaksud menguasai negara Amarta.
Badannya hancur terkena hantaman Aji Narantaka. DURSASANA

0 comments:

Post a Comment