SAPWANI

RESI SAPWANI atau Sempani (Pedalangan Jawa) adalah pendeta sakti dari padepokan Kalingga di Jasirah/Buwana Keling. Ia menjabat sebagai penasehat Agung Raja dari negara Sindu.

Resi Sapwani mempunyai kesaktian, dapat mencipta apa saja yang ia kehendaki. Ia juga memiliki "air Kehidupan" dengan daya khasiat dapat menghidupkan barang yang mati. Atas perkenan Dewata, Resi Sapwani mencipta kulit bungkus Bima/Werkudara yang mengapung di samudra menjadi anak lelaki yang kemudian dihidupkan dengan percikan "air Kehidupan". Anak lelaki tersebut ia beri nama Bambang Segara, sementara isterinya. Nyai Sempani memberinya nama Arya Tirtanata.

Akhir riwayatnya diceritakan, Resi Sapwani tewas di medan perang Bharatayuda oleh panah Pasopati yang dilepas Arjuna karena membela kematian putra angkatnya, Jayadrata/Arya Tirtanata.

0 comments:

Post a Comment