ENDRA-INDRA

SANGHYANG INDRA adalah Dewa Keindahan yang memerintah dan menguasai bidadari / hapsari di Kahyangan Kainderan. Ia merupakan putra ketiga Sanghyang Manikmaya, raja Tribuana dengan permasuri Dewi Umayi. Sanghyang Indra mempunyai lima orang saudara kandung masing-masing bernama, Sanghyang Sambo, Sanghyang Brahma, Sanghyang Bayu, Sanghyang Wisnu dan Bathara Kala.

Ia juga mempunyai tiga orang saudara seayah lain ibu, putra Sanghyang Manikmaya dengan Dewi Umarakti yaitu ; Sanghyang Cakra, Sanghyang Mahadewa dan Sanghyang Asmara.

Sanghyang Indra sangat sakti. Apabila bertiwikrama mempunyai perbawa halilintar. Ia juga mempunyai kendaraan gajah yang sangat besar bernama Erawana. Sanghyang Indra mempunyai perwatakan ; pengasih, penyayang dan cinta kepada seni serta keindahan. Ia bertahta di Kahyangan Tinjamaya danmempunyai istri bernama Dewi Wiryati. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tujuh orang putra-putri masing-maising bernama : Dewi Tara, Dewi Tari, Bathara Citrarata, Bathara Citragama, Bathara Jayantaka, Bathara Jayantara dan Bathara Harjunawangsa.

Putri Sanghyang Indra, Dewi Tara dianugerahkan kepada Prabu Sugriwa, raja kera kerajaan Goa Kiskenda yang kemudian diambil Resi Subali dan mempunyai anak berujud wanara (manusia kera) bernama Anggada. Sedangkan Dewi Tari menjadi istri Prabu Dasamuka, raja raksasa kerajaan Alengka dan mempunyai anak bernama Indrajid atau Megananda.

Sanghyang Indra pernah menjadi raja di Arcapada di negara Medanggana bergelar Maharaja Sukra. Ia juga pernah berubah wujud menjadi brahmana tua bernama Resi Padya untuk membangunkan tapa Arjuna yang bergelar Bagawan Ciptaning di Goa Mintaraga, hutan Kaliasa gunung Indrakila.

0 comments:

Post a Comment