NAGAPAYA

PRABU NAGAPAYA adalah raja raksasa negara Kiskenda. Ia masih keturnan Bathara Siwahjaya, putra Bathara Kala dengan Dewi Pramuni dari kahyangan Setragandamayit. Prabu Nagapaya memiliki sifat dan perwatakan, pemberani, serakah, nemios, kejam serta mau benar dan menangnya sendiri.

Merasa sangat sakti, Prabu Nagapaya datang ke Suralaya untuk meminang Dewi Supraba, bidadari tecantik di kaendran. Ketka pinanganya ditiolak, Prabu Nagapaya mengamuk, kemudian mengerahkan balatentara raksasa Kiskenda untuk menyerang Suralaya.

Ketika pasukan dewa tak kuasa mengatasi amukan bala raksasa Kiskenda, dan tak seoranjg dewa pun dapat mengalahkan Prabu Nagapaya, Bathara Guru kemudian mengutus Bathara Narada turun ke Arcapada untuk meminta bantuan Prabu Pandu, raka negara Astina. Pandu kemudian pergi ke Suralaya dengan mengerahkan pasukan Astina dibawah pimpian patih Gandamana dan Arya Sucitra. Dalam peperangan tersebut, Prabu Nagapaya dapat dibinasakan oleh Pandu.

0 comments:

Post a Comment