SARANADEWA

ARYA SARANADEWA adalah putra Prabu Kresna, raja negara Dwarawati dari permaisuri Dewi Rukmini, putri Prabu Bismaka, raja Kumbina dengan permaisuri Dewi Rumbini. Ia mempunyaidua orang adik kandung masing-masing bernama Partadewa dan Dewi Titisari/Sitisari. Saranadewa juga memiliki 5 (lima) saudara lain ibu, yaitu : Gunadewa (berujud kera) dan Raden Samba/Wisnubrata (dari permaisuri Dewi Jembawati), Arya Setyaka (dari permaisuri Dewi Setyaboma), Bambang Sitija/Prabu Bomanarakasura dan Dewi Siti Sundari (dari permaisuri Dewi Pertiwi).

Tidak seperti kedua orang saudaranya yang lain yang bewajah tampan da cantik, Saranadewa lahir berwujud raksasa. Hal ini disebabkan karena ketika Prabu Kresna menemui Dewi Rukmini dan melakukan persenggamaan dalam keadaan berwtiwikrama (berwujud rakssa). Walau berujud raksasa, Saranadadewa beradat-istiadat sangat baik dan memiliki kesaktian luar biasa. Ia jugamenguasai berbagai ajaran Weda dan hidup sebagai brahmana bersama.

Saranadewa beruur sasngat panjang. Bersama Gunadewa, saudara lain ibu yang berudjud kera, mereka merupakan dua saudara yang tidak terlibat dalam perang gada sesama wangsa Yadawa yang memusnahkan semua keturunan Prabu Yadu. Saranadewa mati moksa dalam usia sangat lanjut.

0 comments:

Post a Comment