SETA

RESI SETA adalah putra sulung PrabuMatswapati/Durgandana, raja negara Wirata dengan permaisuri Dewi Ni Yustinawati/Rekatawati, putri angkat Resi Palasara dengan Dewi Durgandini. Ia mempunyai tiga orang adik kandung masing-masing bernama ; Arya Utara, Arya Sangka / Wratsangka dan Dewi Utari.

Seta adalah putra mahkota negara Wirata, dan mempunyai tempat bersemayam di Cemarasewu. Ia bergelar Resi karena seorang kesatria yang mempunyai ilmu kependetaan yang dalam. Seta mempunyai sifat perwatakan berani, tenang dan sabar. Ia mempunyai Aji Narataka/Narantaka yang kemudian diturunkan kepada murid tunggalnya Gatotkaca, dan gada pusaka bernama Kyai Pecatnyawa.

Seta hidup sebagai kesatria wadat (tidak bersentuhan dengan lain jenis). Ia terjun ke kancah perang Bharatayuda sebagai senapati Agung Pandawa yang pertama, melawan Resi Bisma senapati Agung Kurawa. Ia gugur oleh tombak pusaka Kyai Salukat milik Resi Bisma.

0 comments:

Post a Comment