UMA

DEWI UMAYI dikenal pula dengan nama Dewi Uma. Ia adalah putri Umaran, seorang hartawan di Merut. Ibunya bernama Dewi Nurweni, putri Prabu Nurangin, raja jin di Kalingga. Dewi Umayi mempunyai adik kandung bernama Dewi Umarakti/Umaranti, yang menjadi permaisuri kedua Sanghyang Manikmaya.

Dewi Umayi lahir dalam wujud bayangan yang ada dalam cahaya yang tidak dapat dipandang dengan nyata. Berkat kesaktian Sanghyang Manikmaya yang bertiwikrama hingga mempunyai tangan sebanyak searah kiblat, bayangan tersebut dapat ditangkap dan berubah wujud menjadi bayi perempuan berkelamin ganda. Oleh Sanghyang Manikmaya bayi tersebut kemudian diruwat menjadi wanita sempurna. Dewi Umayi kemudian menjadi permaisuri pertama Sanghyang Manikmaya dan berputra enam orang masing-masing bernama; Bathara Sambo, Bathara Brahma, Bathara Indra, Batahra Bayu, Bathara Wisnu dan Bathara Kala.

Ketika mengandung Bathara Kala, Dewi Umayi terkena kutuk Sanghyang Manikmaya dan berubah wujud menjadi raksesi bernama Dewi Durga. Atas kesaktian Sanghyang Manikmya, sukmanya/badan halusnya dipertukarkan dengan badan halus/sukma Dewi Pramuni/Dewi Danapati, sehingga raga Dewi Durga bersukma Dewi Pramuni dan raga Dewi Pramuni bersukma Dewi Umayi.
Dewi Umayi berwatak sabar, perasaannya halus serta tajam. Pendiriannya tetap dan sangat adil, berani karena benar, mengerti tanggung jawab, baik kepada suami maupun keturunannya. Ia sangat berbakti kepada suami, tetapi pada saat mendapat penindasan ia akan berontak. Mempunyai kesaktian dalam kata-katanya

0 comments:

Post a Comment